Online onderwijs voor kinderen met talent voor leren

Gratis proefabonnement →

Wij bieden uitdagende opdrachten aan kinderen onder schooltijd

We helpen de leerkracht omdat de leerlingen worden begeleid door onze ervaren mentoren. Het aanbod is nauwkeurig samengesteld door experts en wordt continu bijgehouden.

Op deze manier bieden scholen door heel het land passend onderwijs aan de top. School inschrijven »

Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk

Voorbeelden van onze opdrachten

'Strips' uit vroeger tijden
  • Taal
  • Geschiedenis
  • Letterkunde
  • Nederlands

In de zeventiende eeuw bestonden er ook al boeken met plaatjes en teksten. Dat heetten toen nog geen stripboeken, maar embleemboeken. Lees hierover en probeer zelf voorbeelden te bedenken.

Advocaat 1 Schade deel 2
  • maatschappij
  • rechtspraak

Hier vind je deel 2 van de opgave over het werk van een advocaat (schade en aansprakelijkheid)

Hondse gedichten 2
  • Taal
  • Schrijven
  • Poëzie

In deze opdracht staan als vervolg op deel 1 drie andere gedichten over honden, bijvoorbeeld over een hond die Knak werd genoemd. Geniet ervan en beantwoord de bijbehorende vragen. Als je daarmee klaar bent, lukt het je vast zelf een honds gedicht te bedenken.

Leerlingen worden individueel begeleid door ervaren mentoren. Wij noemen hen TOP-leraren. Dit zijn mensen die de voorloper van De Digitale Topschool, de Toptoets, hebben gemaakt op de basisschool. Zij zijn nu aan het afstuderen of al aan het werk.

Deze aanpak is uniek. Leerlingen komen in contact met mensen die, net als zij, behoefte hadden aan verdieping op de basisschool. Zo komen ze, op hun eigen niveau, in direct contact met allerlei vakgebieden.

Veel TOP-leraren bedenken ook opdrachten. Wetenschapper aan het LUMC Marvyn Koning bedacht bijvoorbeeld een serie opdrachten over bloed en kanker. Een leerling die voor zo'n opdracht kiest, kan Marvyn krijgen als TOP-leraar.

Inge Habets

Inge Habets

Pascal Wissink

Pascal Wissink

Adorable avatar

Jolien Quist

Adorable avatar

Bas den Hertog

Adorable avatar

Tanja Ivkovic

Adorable avatar

milan van wincoop

Sjors van Dongen

Sjors van Dongen

Tamara Hendriksen

Tamara Hendriksen

"De Stichting heeft echt iets moois neergezet voor toptalenten in het basisonderwijs. Fantastisch ook dat de excellente leerlingen van toen de TOP-leraar willen zijn voor de toptalenten op de basisschool van nu. De Digitale Topschool bevat een mooie set aan uitdagende lessen voor toptalenten."

Sander Dekker, destijds staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meld uw school vrijblijvend aan

Proefabonnement →